Kdo jsme
Kdo jsme
 
Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení (SVDSZ) vznikl v roce 1991 jako výsledek snahy o prosazení společných požadavků výrobců dřevoobráběcích a dřevozpracujících strojů a zařízení vůči orgánům státní správy a v rozvoji obchodních a výrobních možností. Po rozdělení ČSR na Českou a Slovenskou republiku sdružuje jen české firmy, což v současnosti představuje 16 subjektů, a Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ve svém výrobním sortimentu mají tyto firmy nejen stroje pro vybavení malých a středních truhláren, ale i pro vybavení velkých technologických celků. Podle technologií jsou výrobci sdružení ve Svazu schopni dodat stroje pro vybavení pilnic, sušáren, stavebně truhlářské výroby, nábytkářské výroby apod.
Mezi hlavní aktivity Svazu patří činnosti spojené s prosazováním zájmů Svazu při organizování výstav a veletrhů v ČR i zahraničí, zprostředkovatelské služby pro oblast základních zahraničních kooperačních vztahů, informační servis z oblasti výrobních programů a marketingu; za pomoci Lesnické a dřevařské fakulty jsou organizovány odborné výchovné programy, specializovaná studia a stáže.
Zásadně důležitá z hlediska prestiže i praktického významu je spolupráce s evropským sdružením EUMABOIS, ve kterém je náš Svaz členem.
Eumabois je svaz sdružující 14 národních asociací a 1 samostatnou společnost představující evropské výrobce dřevoobráběcích strojů a zařízení s cca 950 výrobními podniky, které produkují stroje, zařízení a příslušenství pro tyto oblasti:
 • Primární (prvotní) zpracování: stroje a zařízení pro lesnictví, pilařskou výrobu, sušení, výrobu dýhy, dřevotřísky a překližky.
 • Druhotné zpracování: stroje a zařízení pro výrobu konečných výrobků jako je nábytek, dveře a okna, židle, rámy, vyráběné buď z kvalitního dřeva, nebo desek (dřevotříska, překližka).
Aktivity Eumabois jsou organizovány prostřednictvím sekretariátu. Volenými orgány jsou správní rada a generální shromáždění. V současné době má SVDSZ své zastoupení ve Správní radě.  Cílem Eumabois je chránit zájmy evropských výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení, podporování souladu a vzájemného působení mezi členskými svazy. Aktivity Eumabois se orientují do následujících oblastí:
 • obchodní aktivity spojené s podporou a pořádáním výstav a veletrhů v oboru.
 • Každoročně je zpracováván a upřesňován kalendář podporovaných výstav a prezentací EUMABOIS, přičemž v řadě profilových výstav EUMABOIS lobbuje za významné zvýhodnění pro své členy, které dosahuje až desítky procent z nákladů na výstavní plochy.
 • Technické aktivity vztahující se na standardizaci bezpečnosti strojů.
 • Aktivity podporující "public relations" s cílem propagace činnosti Eumabois a snahou vstoupit tak do povědomí široké veřejnosti prostřednictvím médií.
 • Zpracování a poskytování statistických údajů o exportu a importu v řadě regionů.
Výsledkem naší činnosti je spolupořadatelství výstavy WOOD-TEC Brno. Svazu se podařilo dosáhnout dohody s pořadateli výstav LIGNA Hannover, EXPOBOIS Paříž, XYLEXPO Miláno, WOOD-TEC Brno, TECHNODREV Sankt Peterburg, a LIGNUMEXPO Nitra o možnosti prezentace Svazu formou informačního stánku na těchto výstavách, umožňujícího prezentaci svazových firem, které přímo na těchto akcích nevystavují.
S Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spolupracujeme při výběru oficiálních českých účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí v souvislosti s proexportní politikou a státní dotací na tyto akce a následně poskytujeme pomoc při jejich zajišťování a organizování.
Svaz je organizací dobrovolnou a otevřenou, se symbolickými členskými příspěvky. V současnosti probíhají jednání s dalšími českými firmami o možném vstupu do našeho svazu.

TOS Svitavy, a.s. dřevoobráběcí stroje, sklíčidla

(c) SVDSZ Svitavy, webmaster

Svaz výrobců
dřevozpracujících strojů
a zařízení
Kdo jsme
- O nás
- Předsednictvo
- Plán činnosti
- Účast na veletrzích
Katalog svazu(5MB)
Aktuální informace
 • UMIDS 2018 více
 • XYLEXPO 2018 více
 • WOOD-TEC 2017 závěrečná zpráva více
 • XYLEXPO 2016 více
 • Reklama

  Doporučujeme